Bygningskulturens Dag Vordingborg kommune
Miedes husreække, Torvet og Klosternakken i Præstø

Udarbejdelsen af en ny lokalplan for Præstø bymidte er afsluttet. Bevaringsforeningen har søgt støtte hos Møns Bank og Præst Håndværker- og Borgerforening til trykning af stilbladene. Disse vil blive omdelt til alle ejere, håndværkere, ejendomsmæglere og andre interesserede  i løbet af efteråret 2015 og 2016.

Kunsthal GLAS kommer til Præstø.

Et intenst lobbyarbejde fra en gruppe lokale ildsjæle bestående af Lokalrådet, Præstø Kunstforening, Bevaringsforeningen og Jakob Helles har sikret, at det nye Kunsthal GLAS kommer til Præstø, nærmere bestemt i de gamle Støberihaller på Adelgade 18-20.

Det er vi rigtig glade for, ikke mindst fordi vi derved får bevaret og restaureret et fornemt udtryk for tidens industribyggeri.

Restaureringen forventes finansieret gennem donationer fra diverse fonde. Det forventes, at Kunsthal GLAS vil stå færdigt til indvielse i 2017.

 

VELKOMMEN TIL BEVARINGSFORENINGEN FOR PRÆSTØ OG OMEGN

Vi arbejder for, at bevare og udvikle kulturarvsværdierne, der knytter sig til bebyggelsen og landskabet i Allerslev, Beldringe, Bårse, Jungshoved, Mern, Præstø og Skibinge sogne. Vi yder vejledning til private, der står overfor såvel små som store restauareringsopgaver eller andre udfordringer i relation hertil.

Vi forsøger i, så stort omfang som muligt, at påvirke kommunens og andre myndigheders beslutninger således, at disse i videst muligt omfang tager hensyn til bevaringsværdierne. 

Vi samarbejder med Bevariangsforeningen Vordingborg, Bygnings- og Landskabskultur Møn og Landsforeningen for Bygnings- og Landkabskultur.

Vi administrerer og sælger ud af vores genbrugslager på Beldringe gods.  

Lokalplan, Præstø Midtby, er vedtaget.

Klik her