Bygningskulturens dag 2021

Medlemsudflugt d.10. august 2021 kl. 16.00

Har du prøvet at stå med et æstetisk smukt værktøj i hånden? Det får du mulighed for tirsdag d. 10 august, hvor Niels Østergård viser sin skønne samling af ældre træværktøj frem for foreningens medlemmer. Vi mødes hos Niels Østergård i Roneklint, Roneklintvej nr. 40, 4740 Præstø den 10. august kl. 16.00.

En forsmag på samlingen kan fås ved at købe hans nye bog: "Ældre Træværktøj - håndens redskab". Bogen er et opslagsværk til alle - unge som ældre - med særlig interesse i håndværkets kulturhistorie og tidligere tiders arbejdsvilkår for træfagene. Bogen kan købes i boghandelen i Præstø og kan varmt anbefales.

Tag "skovturskurven" med. Vi spiser vor egen medbragte mad og drikke. Niels Østergård vil sørge for borde og stole, således at vi kan sidde godt og nyde de smukke omgivelser. I tilfælde af dårligt vejr kan vi søge indendørs. Aftenen sluttes af med en tur i den flotte natur ved Roneklint. Hav praktisk fortøj på!

Af hensyn til det praktiske beder vi om tilmelding via mail til John Kunze.

dr.kunze@mail.tele.dk eller mobil <Hanne Juul-Dam 29130099, senest søndag d. 8.august 2021

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Sommerudflugt

Sommerudflugt til Stevns den 27. august. Afgang fra biblioteket i Præstø kl. 9.30. Der er omvisning på Stevnsfortet og i Store Heddinge Kirke. Sankt Katharina Kirken med sit karakteristiske ottekantede skib -oktogonen- er blandt vores mest særprægede kirkebygninger fra middelalderen og selve det håndværksmæssige hæver sig i kvalitet over, hvad man ellers ser i de øvrige landsbykirker.

Turens pris er: 250 kr. for bus, rundvisning, sandwich, øl/vand.

Tilmelding til Hans Thormod senest fredag den 18. august: htn@rmteknik.dk Husk at oplyse antal og navn på alle tilmeldinger.

 

 

1.Oktober

BYGNINGSKULTURENS DAG 2017

Årets arrangement om vores bygningskultur i Vordingborg Kommune.

Kommunens tre bevaringsforeninger samarbejder om en årlig udflugt til bygninger og steder i kommunen der viser gode eksempler på bygningsbevaring- og kultur, og som belyser et tema inden for planlægning, bygningskultur, restaurering, bevaring etc.

Dette års arrangement vil fokusere på kultur og bygningsbevaring af ”Bindingsværk og Stråtag”, hvor der vil blive vist gode eksempler på hvordan renovering og vedligehold kan gribes an for denne type bygninger.

Også i år vil der være tale om et søndags arrangement den 1. oktober, der vil forme sig som en udflugt i bus rundt i landskabet til de ejendomme der skal besigtiges. Deltagerne vil hvert sted blive præsenteret for de aktuelle udfordringer ved at vedligeholde og renovere, se eksempler på den håndværksmæssige udførelse, og resultater heraf.

Det nøjagtige program for dagens ekskursion er under udarbejdelse, og vil blive annonceret i god tid før arrangementet i dagspressen og på de blå sider.

Vordingborg Kommune yder økonomisk støtte til afholdelse af dette arrangement.