Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Sommerudflugt

Sommerudflugt til Stevns den 27. august. Afgang fra biblioteket i Præstø kl. 9.30. Der er omvisning på Stevnsfortet og i Store Heddinge Kirke. Sankt Katharina Kirken med sit karakteristiske ottekantede skib -oktogonen- er blandt vores mest særprægede kirkebygninger fra middelalderen og selve det håndværksmæssige hæver sig i kvalitet over, hvad man ellers ser i de øvrige landsbykirker.

Turens pris er: 250 kr. for bus, rundvisning, sandwich, øl/vand.

Tilmelding til Hans Thormod senest fredag den 18. august: htn@rmteknik.dk Husk at oplyse antal og navn på alle tilmeldinger.

 

 

1.Oktober

BYGNINGSKULTURENS DAG 2017

Årets arrangement om vores bygningskultur i Vordingborg Kommune.

Kommunens tre bevaringsforeninger samarbejder om en årlig udflugt til bygninger og steder i kommunen der viser gode eksempler på bygningsbevaring- og kultur, og som belyser et tema inden for planlægning, bygningskultur, restaurering, bevaring etc.

Dette års arrangement vil fokusere på kultur og bygningsbevaring af ”Bindingsværk og Stråtag”, hvor der vil blive vist gode eksempler på hvordan renovering og vedligehold kan gribes an for denne type bygninger.

Også i år vil der være tale om et søndags arrangement den 1. oktober, der vil forme sig som en udflugt i bus rundt i landskabet til de ejendomme der skal besigtiges. Deltagerne vil hvert sted blive præsenteret for de aktuelle udfordringer ved at vedligeholde og renovere, se eksempler på den håndværksmæssige udførelse, og resultater heraf.

Det nøjagtige program for dagens ekskursion er under udarbejdelse, og vil blive annonceret i god tid før arrangementet i dagspressen og på de blå sider.

Vordingborg Kommune yder økonomisk støtte til afholdelse af dette arrangement.