Udsnit af bevaringsforeningens præmieringer og påskønnelser.

Bevaringsfonden yder økonomisk støtte til bevaring af bygningskulturelle værdier.

Som eksempel kan nævnes:

​Restaurering af originale porte og døre. Udskiftning tagrender fra plast til zink. Udskiftning/renovering af tegltage. Renovering af facader.

​Støtten gives i form af et rente og afdragsfrit lån og forfalder først ved ejerskifte.

​Bevaringsfonden blev oprettet i begyndelsen af 1980 erne.

​Midlerne er altovervejende kommet til veje ved foreningens ihærdige indsats med opmagasinering og salg af smukke brugbare gamle tagsten, vinduer, døre etc.