Generalforsamlingen fastsatte kontingent til:

Enkelt medlemskab: 250 ,00 kr. (een stemme).

Husstandsmedlemskab: 300,00 kr. (to stemmer).

Kontingent indbetales til:Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn v/Niels Stoklund, Lindevej 15, 4720 Præstø. Med angivelse af tydeligt navn og adresse på:

indbetalingskort: +73  +83240997 i Mønsbank