Skilte- og facade vejledningen for Præstø

Skilte- og facadevejledningen for Præstø bymidte giver foreskrifter for, hvordan skiltning og facader bør se ud.